+43 332244595

Dining

Restaurant Flair

 • Aussen 1
 • Aussen Parkplatz 2
 • Aussen Parkplatz
 • Aussen Eingang
 • Fussbal_Platz_Rasen__42C9973
 • Aussen Tennis Sonnenaufgang
 • Frstk. Buffet 2
 • Zimmer-Doppelzimmer__42C2654
 • Rezeption__42C8394
 • Zimmer-Doppelzimmer__42C2290
 • Appartment 1

Chế độ ăn kiêng

 • Ăn chay
 • Ăn chay không trứng, sữa
 • Kiêng Gluten
 • Kiêng thực phẩm từ sữa

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Món lẻ
 • Chỗ ngồi ngoài trời
 • Nên đặt bàn trước

Player's Bar

 • Playersbar__42C1764
 • Playersbar__42C8345
 • Playersbar__42C8331
 • Playersbar__42C8373

Không gian

 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Món lẻ
 • Nên đặt bàn trước
Close